Insurance

14+ hướng dẫn [Cách hạch toán bảo hiểm xã hội] đầy đủ nhất

bhei.info xin giới thiệu 14+ thông tin [Cách hạch toán bảo hiểm xã hội] bổ ích nhất giúp bạn nắm được và hiểu được Cách hạch toán bảo hiểm xã hội chỉ trong 5 phút

ketoanthienung.org

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Bảo hiểm

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo thông tư 200 và 133: Hạch toán bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, thuế TNCN.

Email:ketoanthienung@gmail.com
Công cụ dụng cụ – Hàng tồn kho
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 133 và 200 như: Hạch toán bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân; Hạch toán tiền thai sản ốm đau, cách hạch toán tiền tạm ứng lương…
– Hàng tháng kế toán tiền lương phải tính tiền lương và dựa vào Bảng tính lương đó kèm theo Phiếu chi lương cho nhân viên để hạch toán chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, cụ thể như sau:
– Trong bảng

Xem chi tiết tại đây

luatvietan.vn

Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội – Đại lý thuế Việt …

Chi phí tiền lương và chi phí bảo hiểm xã hội là một trong những chi phí then chốt của doanh nghiệp.

Thành lập Công ty / Doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp
Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Trình tự thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Trình tự thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm Âm nhạc
Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Xin cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam
Cấp giấy phép ch

Xem chi tiết tại đây

bepro.vn

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động và bảo hiểm (BHYT, BHTN, KPCĐ)

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động
Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động và bảo hiểm (BHYT, BHTN, KPCĐ). Cách hạch toán chi tiết về BHXH theo Thông tư 200. Tài khoản sử dụng – TK 334 – Phải trả người lao động. Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho NLĐ của doanh nghiệp. Về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. Cụ thể sẽ được công ty kế toán bePro.vn giải đáp trong bài viết dưới đây. 
– Hạch toán kế toán ( còn gọi là kế toán ) là m

Xem chi tiết tại đây

ytho.com.vn

Hướng dẫn cách hạch toán lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội – YTHO

Dù ít hay nhiều thì doanh nghiệp phải đối chiếu với cơ quan bảo hiểm và hạch toán khớp với số tiền mà cơ quan bảo hiểm đã xác nhận. …

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN LÃI CHẬM NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI
Hướng dẫn cách hạch toán lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội là hướng dẫn các bạn các quy định liên quan đến cách hạch toán tiền phạt lãi chậm nộp do cơ quan bảo hiểm xã hội phạt.
Lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội là khoản lãi thường phát sinh tại các doanh nghiệp hiện nay. Dù ít hay nhiều thì doanh nghiệp phải đối chiếu với cơ quan bảo hiểm và hạch toán khớp với số tiền mà cơ quan bảo hiểm đã xác nhận.
Để hạch toán đúng khoản lãi chậm nộp này bạn cần xác định khoản lãi này có được đưa vào chi phí thuế, chi phí kế toán hay không?
Hướng dẫn cách hạch to

Xem chi tiết tại đây

vat.com.vn

Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội

Khi doanh nghiệp nhận được tiền trợ cấp chế độ thai sản, ốm đau… từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để trả cho nhân viên hạch toán như thế nào?

CHỮ KÝ SỐ – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – BHXH
  Trang chủ Kế toán tiền lương
Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội
Tổng các khoản trích theo lương phải nộp
1.Khi tính  BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  phải nộp:
Nợ các TK 622, 623,627, 641, 642 (số tính vào chi phí SXKD)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số tiền trừ vào lương người lao động)
             Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).
2.Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)
             Có các TK 111, 112,…
3. Khi nhận được tiền của BHXH trả:
Nợ TK 11

Xem chi tiết tại đây

manual.nhanh.vn

Hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN – Hướng dẫn sử dụng Nhanh …

Cách sử dụng HDSD. … Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính.

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính
Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DN
Hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN
Hạch toán kế toán tự động Nhanh.vn
Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, KPCĐ), cách hạch toán tạm ứng lương, cách hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản …theo Thông tư 200
Tài khoản sử dụng – TK334 – Phải trả người lao động: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động củ

Xem chi tiết tại đây

ketoanthienung.org

Cách hạch toán khoản phải trả cho người lao động – Tài khoản 334

Cách hạch toán phải trả người lao động – Tài khoản 334, hạch toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội thuế thu nhập cá nhân, ứng trước tiền lương

Email:ketoanthienung@gmail.com
Công cụ dụng cụ – Hàng tồn kho
Cách hạch toán khoản phải trả cho người lao động – Tài khoản 334
Hướng dẫn cách hạch toán phải trả người lao động – Tài khoản 334, hạch toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, ứng trước tiền lương và các khoản phải trả khác cho nhân viên.
1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động
– Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các kho

Xem chi tiết tại đây

mobillegends.net

Cách Hạch Toán Tiền Bảo Hiểm Xã Hội – Mobile Legends

Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (bhxh bhyt bhtn kpcĐ) xã hội kpcĐ tài khoản 338 trích nộp bhxh kinh phí sơ đồ các theo

cách hạch toán tiền chậm nộp thuế tndn cách hạch toán tiền vay ngân hàng cách hạch toán tiền bảo hiểm xã hội cách hạch toán tiền truy thu thuế tndn cách hạch toán tiền chế độ ốm đau cách hạch toán tiền gửi ngân hàng
CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (bhxh bhyt bhtn kpcĐ) xã hội kpcĐ tài khoản 338 trích nộp bhxh kinh phí sơ đồ các theo
Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (BHXH BHYT BHTN KPCĐ)
Cách hạch toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội KPCĐ
Tài khoản 338 hạch toán trích nộp BHXH BHYT BHTN và kinh phí
Sơ đồ và cách hạch toán tiền lương và các khoản tríc

Xem chi tiết tại đây

ketoanthienung.net

Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn

Hướng dẫn cách hạch toán chế độ thai sản ốm đau: Hạch toán nhận tiền trợ cấp thai sản của BHXH, hạch toán trả trợ cấp thai sản cho nhân viên.

cách hạch toán tiền chậm nộp thuế tndn cách hạch toán tiền vay ngân hàng cách hạch toán tiền bảo hiểm xã hội cách hạch toán tiền truy thu thuế tndn cách hạch toán tiền chế độ ốm đau cách hạch toán tiền gửi ngân hàng
CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (bhxh bhyt bhtn kpcĐ) xã hội kpcĐ tài khoản 338 trích nộp bhxh kinh phí sơ đồ các theo
Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm (BHXH BHYT BHTN KPCĐ)
Cách hạch toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội KPCĐ
Tài khoản 338 hạch toán trích nộp BHXH BHYT BHTN và kinh phí
Sơ đồ và cách hạch toán tiền lương và các khoản tríc

Xem chi tiết tại đây

cqaugusta.com

Cách Hạch Toán Bảo Hiểm Xã Hội, Hạch Toán Tiền Lương, Bhxh, Bhyt …

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương …

CÁCH HẠCH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 133 và 200 như: Hạch toán bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn, thuế thu nhập cá nhân; Hạch toán tiền thai sản ốm đau, cách hạch toán tiền tạm ứng lương…
Bạn đang xem: Cách hạch toán bảo hiểm xã hội
– Hàng tháng kế toán tiền lương phải tính tiền lương và dựa vào Bảng tính lương đó kèm theo Phiếu chi lương cho nhân viên để hạch toán chi

Xem chi tiết tại đây

luatvietan.vn

Cách hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội – Đại lý thuế …

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đúng thời hạn quy định.

Cách hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đúng thời hạn quy định. Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp BHXH. Hàng tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm gửi thông báo kết quả đóng BHXH cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng (nếu có).
Căn cứ thông báo kết quả, kế toán hạch toán tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội như sau:
Khi nhận được thông báo của BHXH, hạch toán:
Khi nộp tiền phạt, tiền lãi chậm nộp BHXH, hạch toán:
Tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội không đượ

Xem chi tiết tại đây

hoanggia-rfc.vn

Cách hạch toán trợ cấp BHXH – HOÀNG GIA RFC

Nghiệp vụ BHXH. … Bảo hiểm Thất nghiệp. … Bảo hiểm Y tế.

Tính tiền bảo hiểm xã hội: ốm đau, thai sản, tai nạn,…phải trả cho NLĐ:
Khi cơ quan BHXH thanh toán tiền ốm đau, thai sản, tai nạn…:
Khi Doanh nghiệp chi trả tiền tiền BHXH: ốm đau, thai sản, tai nan… cho NLĐ:
Doanh nghiệp không có kế toán trưởng có được không?
Doanh nghiệp bắt buộc phải có vị trí Kế toán trưởng ….
Doanh nghiệp không có kế toán trưởng bị phạt tiền từ 10-20triệu đồng.
Tài khoản lưỡng tính là tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có. Trong khi các tài khoản khác chỉ được có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có hoặc không có số dư cuối kỳ
Kết cấu của các loại tài khoả

Xem chi tiết tại đây

mphr.com.vn

Hạch toán bảo hiểm xã hội năm 2022 và thông tin cần biết – Mphr

Tìm hiểu hạch toán bảo hiểm xã hội và cách hạch toán trích theo lương là công việc được thực hiện thường xuyên ở mỗi doanh nghiệp.

Dịch Vụ Quản Lý Và Chi Hộ Tiền Lương
Dịch Vụ Tư Vấn Giải Pháp Nhân Sự
Dịch Vụ Khảo Sát Và Nguyên Cứu Thị Trường
Hạch toán bảo hiểm xã hội năm 2022 và thông tin cần biết
Quá trình hạch toán bảo hiểm xã hội là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Cùng với đó, hạch toán lương và các khoản trích theo lương được coi là một trong những chi phí then chốt của các doanh nghiệp. Do đó, rất nhiều những câu hỏi được đặt ra như: Hạch toán bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào? Chế độ lương, tiền thưởng, các khoản giảm trừ khác căn cứ vào lương được hạch toán như thế nào? Tỷ lệ khấu

Xem chi tiết tại đây

ketoanexcel.vn

Hướng dẫn hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải …

Hướng dẫn hạch toán tiền lương, hạch toán bảo hiểm xã hội và các khoản trích kèm lương như kinh phí công đoàn, tạm ứng lương, thuế TNCN của nhân viên, tiền chế độ thai sản theo Thông tư 133 và Thông tư …

Hướng dẫn hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội theo TT133 và TT200
Hướng dẫn hạch toán tiền lương, hạch toán bảo hiểm xã hội và các khoản trích kèm lương như kinh phí công đoàn, tạm ứng lương, thuế TNCN của nhân viên, tiền chế độ thai sản theo Thông tư 133 và Thông tư 200.
Tài khoản 334 – Phải trả người lao động: Là tài khoản kế toán phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động doanh nghiệp như tiền lương, tiền công, thưởng, bảo hiểm và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Hạch toán tiền lương và các khoản phải trả
Hạch t

Xem chi tiết tại đây

Nhằm tìm và tổng hợp đầy đủ thông tin cho TỪ KHÓA: Cách hạch toán bảo hiểm xã hội, bhei.info luôn chủ động, tích cực sưu tập thông tin nhanh, chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button